Scan-Parks p-vagter

Scan-Parks P-vagter er professionelle vagter, og det betyder blandt andet, at de ikke er provisionslønnet. De skal derimod udføre parkeringskontrol på en pæn og ordentlig måde, hvor de belønnes for kvalitet i arbejdet og ikke for kvantitet i arbejdet. Der skal med andre ord være en balance mellem parkeringsregler og kundeservice i forhold til parkanter, interessenter og forbipasserende.

Vores p-vagter er sat ind i civilret og ordensreglement

Alle nye P-vagter bliver oplært af erfarne vagter, således alle kender områderne og de lokale forhold. De bliver samtidig orienteret om det civilretsligt grundlag, der gælder for den almindelige ejendomsret. Private områder, herunder parkeringspladser, er omfattet af aftalelovens §1. Dertil kommer, at de bliver orienteret om ordensreglementet, således de ved, hvordan de skal reagere på uro og ureglementerede aktiviteter.

Det er præventivt og afdæmpende med p-vagter

Vores P-vagter har derved en sekundær funktion, eftersom vagternes blotte tilstedeværelse normalt vil have en præventiv og en dæmpende effekt i forhold til uønskede aktiviteter på parkeringsarealerne.

Vi lægger i det hele taget vægt på, at den gode service, den præventive funktion og den effektive parkeringskontrol skal repræsenteres med en professionel fremtoning, der bliver til gavn for parkanter, interessenter og andre brugere, herunder eventuelle beboere eller medarbejdere.

Kontakt

Scan-Park har indgået overenskomst med VSL, men hvis du ønsker flere oplysninger om vores P-vagter, kan du kontakte os på telefon 70 25 25 84. Du kan også kontakte os her. Derpå kan vi drøfte dine ønsker, uanset om du ønsker at benytte vores service, eller du ønsker at arbejde for os.​