Betaling af kontrolafgift​

Indbetaling fra Danmark skal ske til Fik koden som fremgår af kontrolafgiften eller det brev De har modtaget.
Denne er unik og fortæller hvilke kontrolafgift som bliver indbetalt.
(+71< 2412000007xxxxx+88910419<)​.

Ved indbetaling med Fik kode, skal der ikke oplyses løbenummer eller registreringsnummer, da dette indgår i Fik koden.

Indbetaling fra udlandet.
Der indbetales til Danske Bank:
IBAN. DK12 3000 0011 0378 87
Swift/BIC Code: DABADKKK
Husk at oplyse løbenummer/serienummer eller registreringsnummeret på Deres indbetaling.