Parkeringsløsninger for centre, boligselskaber og kommuner

​Scan-Park tilbyder parkeringsløsninger til alle typer parkeringsanlæg. Det kan være parkeringshuse, parkeringskældre og udendørs parkeringspladser, og det kan for eksempel være for butikscentre, boligselskaber og virksomheder samt stat og kommune. Derved kan I sikre ordentlige parkeringsforhold og eventuel betaling, hvis det er påkrævet.

Vores Parkeringsløsninger Kan Håndtere Alle Forhold I Driften​

Vores veluddannede P-vagter kan håndtere alle forhold i forbindelse med parkeringsanlægget. De har den rette erfaring til at balancere mellem parkeringsregler og kundeservice i forhold til parkanter, interessenter og forbipasserende. Dertil kommer, at vores P-vagter automatisk har en præventiv og dæmpende effekt i forhold til uønskede aktiviteter på og omkring parkeringsarealerne.

Vi kan også varetage forskellige andre former for servicering, herunder udlejning af parkeringspladser og kundebetjening, ligesom vi kan stå for rengøring og vedligeholdelse af parkeringsarealet. Det er i det hele taget muligt at lave særlige aftaler, således vores parkeringsløsninger kan blive udnyttet optimalt.

Alle p-vagter er uddannet til at varetage parkeringsløsninger

Alle vores P-vagter er oplært, således de kender områderne og de lokale forhold. De er endvidere orienteret om det civilretslige grundlag, der gælder for den almindelige ejendomsret jævnfør aftalelovens §1. Dertil kommer, at de er velorienterede om ordensreglementet, således de kan reagere på uro og ureglementerede aktiviteter på korrekt vis.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte Scan-Park, hvis du ønsker at høre nærmere om vores parkeringsløsninger. Du kan ringe til os på telefon 70 25 25 84, men du kan også kontakte os her for at aftale et eventuelt møde.